ενισχυση δεξιοτητων και ικανοτήτων
Προγράμματα Κατάρτισης για Εργαζόμενους και Ανέργους
Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες της Αγοράς
Προγράμματα Δια Βιου Εκπαίδευσης
Με την Σφραγίδα του ΤΕΙ Κρήτης

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης δίνει τη δυνατότητα σε εν δυνάμει καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές να προτείνουν σεμιναριο κατάρτισης.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης δίνει τη δυνατότητα σε εν δυνάμει καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές να προτείνουν σεμιναριο κατάρτισης.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Είστε εισηγητής; Εγγραφείτε στο κοινό μητρώο εκπαιδευτών της Σχολή Δια Βίου Μάθησης και του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Τρέχοντα Σεμινάρια

Σχολή Δια Βίου Μάθησης ΤΕΙ Κρήτης

Νέα