«ΤΑ ΝΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ" (Ν. 4308/2014) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» - 2ος Κύκλος

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης θα υλοποιήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «ΤΑ ΝΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ" (Ν. 4308/2014) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Το Σεμινάριο είναι επαναληπτικό του Σεμιναρίου που έγινε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2016.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι συνολικής διάρκειας 22 ωρών και και θα υλοποιηθεί από Δευτέρα 13/11/2017 έως και Πέμπτη 16/11/2017, ως εξής:

Δευτέρα 13/11 (ώρα: 16:00 - 21:30),
Τρίτη 14/11 (ώρα: 16:00 - 21:30)
Τετάρτη 15/11 (ώρα: 16:00 - 21:30),
Πέμπτη 16/11 (ώρα: 16:00 - 21:30),

Αντικείμενο Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, η ανάλυση και η κατανόηση μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων των ρυθμίσεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με τον Ν4308/2014, ο οποίος καταργεί τις προηγούμενες λογιστικές ρυθμίσεις που προέβλεπε το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123/1980), εισάγοντας τις πολύ πιο προηγμένες επιστημονικές λογιστικές μεθόδους και πρακτικές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Η κατανόηση και γνώση των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά με βάση τον Ν4308/2014 από 1.1.2015, είναι απολύτως αναγκαία σε όλους όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν στο άμεσο μέλλον με την λογιστική επιστήμη και το λογιστικό επάγγελμα, διότι, μετά από καθυστέρηση αρκετών ετών, τελικά εισάγονται και στην Ελλάδα, με τις καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι αναγκαίοι, πολύ υψηλού επιστημονικού επιπέδου, κανόνες για τις λογιστικές καταχωρήσεις αλλά και για τον σωστό λογιστικό χειρισμό των αποτιμήσεων, ανά διαχειριστική περίοδο, των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών, οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνοι με τις επιταγές των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ Το γεγονός της υποχρεωτικής αυτής εισαγωγής όλων αυτών των νέων ρυθμίσεων και κανόνων, έχει σαν φυσική συνέπεια, οι επαγγελματίες του χώρου, όντας συνηθισμένοι να δρουν επί τέσσερεις περίπου δεκαετίες σε ένα πολύ πιο απλουστευμένο λογιστικό καθεστώς, και προφανώς απροετοίμαστοι και μη μυημένοι επαρκώς (ή και διόλου) στις βασικές αυτές αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αναπόφευκτα έχουν τεράστιες δυσκολίες στην κατανόηση και κυρίως στην εφαρμογή της νέας αυτής λογιστικής πραγματικότητας.

Όλες οι νέες ρυθμίσεις θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν από τον Καθηγητή Εφαρμογών Λογιστικής κο Δημήτρη Τριάρχη, ο οποίος είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματ/κής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και μέλος του Chartered Institute of Management Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα λογιστικής/οικονομικής διαχείρισης, από θέσεις ευθύνης στην Οικονομική Διεύθυνση Ελληνικών και Διεθνών επιχειρήσεων.

Ποιους Αφορά

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους ενασχολούμενους ή/και εκπαιδευόμενους στον τομέα της λογιστικής, δηλ. στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων, λογιστές ελεύθερους επαγγελματίες, οικονομικούς διαχειριστές, αλλά ακόμη και φοιτητές λογιστικών/οικονομικών σχολών (με βασικές γνώσεις λογιστικής)

Αναλυτική Προκήρυξη Σεμιναρίου

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του Σεμιναρίου.

Αιτήσεις και Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 160 ευρώ με δυνατότητα έκπτωσης 25% σε φοιτητές, ομάδες 3 ατόμων, & άνεργους. (σε όλες τις περιπτώσεις δυνητικής έκπτωσης θα ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, όπως φοιτητική ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, κλπ.).

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από την Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης.

Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται:

1. Οι 22 διδακτικές ώρες του σεμιναρίου
2. Η παράλληλη δυνητική συμβουλευτική πάνω σε εξειδικευμένα θέματα/προβλήματα των εταιρειών των συμμετεχόντων
3. Η ευκαιρία επαφής και πιθανής δικτύωσης με τους άλλους συμμετέχοντες, συνάδελφους στον λογιστικό/οικονομικό χώρο, με συνέπεια την άντληση πληροφοριών και την ανταλλαγή προβλημάτων και σκέψεων.
4. Ένα σημαντικό πακέτο σημειώσεων/διαφανειών του σεμιναρίου
5. Η βεβαίωση παρακολούθησης
6. Δωρεάν καφές στα διαλείμματα.

Για να θεωρηθεί έγγυρη η εγγραφή σας στο σεμινάριο θα πρέπει να ολοκληρώστετε την πληρωμή σας στο τραπεζικό λογαριασμό (online η σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα):

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 54052975
ΙΒΑΝ: GR 8501102050000020554052975

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10/07/2017 έως και 23/10/2017. Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

 

Ενότητες

Νέα