Καλούνται τα μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Κρήτης που ενδιαφέρονται να προσφέρουν προγράμματα Διά Βίου Μάθησης που αφορούν την άτυπη εκπαίδευση, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση, επιμόρφωση να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Σχολής Δια Βίου Μάθησης. Εκεί μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες της Σχολής και να μεταφορτώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση υποβολής πρότασης την οποία μπορούν να ζητήσουν από τη διεύθυνση info@diaviou.teicrete.gr.

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods gz rar tar zip.

Νέα