Για να εγγραφείτε στο κοινό Μητρώο Εκπαιδευτών Σχολής Δια Βίου Μάθησης ΤΕΙ Κρήτης και Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου θα πρέπει:

Να έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου που μπορείτε να το βρείτε εδώ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την αίτηση εγγραφή σας στο μητρώο.

 

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Νέα