«Εξατομικευμένη Διατροφή. Μεταφράζοντας τη Διατροφογενετική / Διατροφογε-νωμική Έρευνα σε Κατευθυντήριες Οδηγίες Διατροφής» (2ος κύκλος)

Διάρκεια
20

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης θα υλοποιήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εξατομικευμένη Διατροφή. Μεταφράζοντας τη Διατροφογενετική / Διατροφογενωμική Έρευνα σε Κατευθυντήριες Οδηγίες Διατροφής» τα δύο Σαββατοκύριακα: 10-11 Δεκεμβρίου & 17-18 Δεκεμβρίου 2016.

Αντικείμενο Σεμιναρίου

Οι εξελίξεις στη μοριακή βιολογία είναι ραγδαίες. Καθημερινά δημοσιεύονται μεγάλες μελέτες που αφορούν στην αλληλεπίδραση γενετικών παραγόντων με διαφόρους παράγοντες τρόπου ζωής και θεραπείας, όπως η διατροφή και το φάρμακο. Η γνώση των συγκεκριμένων γενετικών παραγόντων και της σχέσης τους με τη διατροφή, αλλά και τα φάρμακα επιτρέπει σε αρκετές περιπτώσεις εξατομικευμένες συστάσεις, κάτι που ήταν αδιανόητο πριν μερικά χρόνια. Λόγω της πληθώρας της πληροφορίας ο διαιτολόγος, αλλά και ο κάθε επιστήμονας υγείας είναι μάλλον αδύνατον να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, που είναι όμως καθοριστικές για την εργασία του, μιας και πλέον σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να προτείνει πλήρως εξατομικευμένες λύσεις γνωρίζοντας επιπλέον και το γενετικό προφίλ του ασθενούς του.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των επιστημών υγείας που ασχολούνται με τη διατροφή τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σε θέματα Διατροφογενετικής/Διατροφογενωμικής/Φαρμακογενωμικής. Θα γίνει παρουσίαση των σημαντικότερων εξελίξεων σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα και πως αυτές επιδρούν και μεταβάλλουν την καθημερινή πρακτική διατροφικής ή/και ιατρικής καθοδήγησης, παράλληλα με παραδείγματα πραγματικών περιστατικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

  • στις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα εξατομικευμένης παρέμβασης
  • στο πως μπορεί να αξιοποιηθεί η γενετική πληροφορία από έναν επαγγελματία υγείας
  • στα βιοηθικά θέματα που προκύπτουν.

Ποιους Αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαιτολόγους και άλλους επιστήμονες υγείας που ασχολούνται με θέματα διατροφής και επιθυμούν να παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική (π.χ. ιατροί, νοσηλευτές, καθηγητές φυσικής αγωγής.

Αναλυτική Προκήρυξη Σεμιναρίου

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του Σεμιναρίου.

Αιτήσεις και Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 120 ευρώ με δυνατότητα έκπτωσης 25% σε φοιτητές, ομάδες 5 ατόμων, & άνεργους. Σε όλες τις περιπτώσεις δυνητικής έκπτωσης θα ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, όπως φοιτητική ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, κλπ. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/11/2016 έως 06/12/2016. Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί κατά περίπτωση, να διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη.

 

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

 

Ενότητες

Νέα