Αναστασια Μαρκάκη, MSc.

  • Job
    Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας 
  • Specialized
  • Experience
  • Email
    anmarkaki@staff.teicrete.gr  

Σπουδές                        2007‐Σήμερα  Υποψήφιος  Διδάκτωρ (PhD)  στο  Πανεπιστήμιο  Κρήτης,  Σχολή  Επιστημών  Υγείας,  Νεφρολογική  Κλινική  Πανεπιστημιακού  Γενικού  Νοσοκομείου  Ηρακλείου    Τίτλος  Διδακτορικής  Διατριβής: “Συσχέτιση  της  κατάστασης  θρέψης  νεφροπαθών σταδίου‐5 με δείκτες φλεγμονής” 2000 ‐ 2001 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MSc) στη «Διατροφή και Μεταβολισμός» από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen, Σκωτίας, ως υπότροφος του ΙΚΥ  1989 ‐ 1994 Προπτυχιακές Σπουδές (B.Sc.), Τμήμα Διατροφής του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης      Επαγγελματική Δράση                                           2005–Σήμερα Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης 2003–2005   Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ), Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης  2001–2003 Εργαστηριακός  Συνεργάτης  στο  Τμήμα  Διατροφής  &  Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης 1994–2000 Προϊσταμένη  Διαιτολογικού  Τμήματος,  στο  Κέντρο  Υγείας  Bodyline Ηρακλείου  

Νέα