Εξατομικευμένη Διατροφή

Διάρκεια
7 days

«Εξατομικευμένη Διατροφή. Μεταφράζοντας τη Διατροφογενετική / Διατροφογε-νωμική Έρευνα σε Κατευθυντήριες Οδηγίες Διατροφής»

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο«Εξατομικευμένη Διατροφή. Μεταφράζοντας τη Διατροφογενετική / Διατροφογενωμική Έρευνα σε Κατευθυντήριες Οδηγίες Διατροφής» τα δύο Σαββατοκύριακα: 19-20 Μαρτίου & 26-27 Μαρτίου 2016.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαιτολόγους και άλλους επιστήμονες υγείας που ασχολούνται με θέματα διατροφής και επιθυμούν να παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική (π.χ. ιατροί, νοσηλευτές, καθηγητές φυσικής αγωγής).

Οι εξελίξεις στη μοριακή βιολογία είναι ραγδαίες. Καθημερινά δημοσιεύονται μεγάλες μελέτες που αφορούν στην αλληλεπίδραση γενετικών παραγόντων με διαφόρους παράγοντες τρόπου ζωής και θεραπείας, όπως η διατροφή και το φάρμακο. Η γνώση των συγκεκριμένων γενετικών παραγόντων και της σχέσης τους με τη διατροφή, αλλά και τα φάρμακα επιτρέπει σε αρκετές περιπτώσεις εξατομικευμένες συστάσεις, κάτι που ήταν αδιανόητο πριν μερικά χρόνια. Λόγω της πληθώρας της πληροφορίας ο διαιτολόγος, αλλά και ο κάθε επιστήμονας υγείας είναι μάλλον αδύνατον να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, που είναι όμως καθοριστικές για την εργασία του, μιας και πλέον σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να προτείνει πλήρως εξατομικευμένες λύσεις γνωρίζοντας επιπλέον και το γενετικό προφίλ του ασθενούς του.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των επιστημών υγείας που ασχολούνται με τη διατροφή τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σε θέματα Διατροφογενετικής / Διατροφογενωμικής / Φαρμακογενωμικής. Θα γίνει παρουσίαση των σημαντικότερων εξελίξεων σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα και πως αυτές επιδρούν και μεταβάλλουν την καθημερινή πρακτική διατροφικής ή/και ιατρικής καθοδήγησης, παράλληλα με παραδείγματα πραγματικών περιστατικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

στις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα εξατομικευμένης παρέμβασης

στο πως μπορεί να αξιοποιηθεί η γενετική πληροφορία από έναν επαγγελματία υγείας

στα βιοηθικά θέματα που προκύπτουν

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής/ εξάσκησης σε πραγματικά παραδείγματα (διαμόρφωση διαιτολογίου σε άτομα που ήδη γνωρίζουμε το γενετικό τους προφίλ) παράλληλα με τις διδασκαλίες.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από επιστήμονες υψηλού κύρους με πολυετή έρευνα και εμπειρία στο αντικείμενο τους.

Ο κ. Φραγκιαδάκης Γεώργιος, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διατροφής - Διαιτολόγιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με εξειδίκευση στη Μοριακή Διαγνωστική και στην κλασσική και μοριακή Βιολογία. Τα ερευνητικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του κ. Φραγκιαδάκη εστιάζονται στη Συγκριτική Βιοχημεία, τη Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων και στη διατροφή ευπαθών ομάδων πληθυσμού με πολλές δημοσιεύσεις κι ερευνητικά προγράμματα στα αντίστοιχα αντικείμενα. 

Η κα Μαρκάκη Αναστασία είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής - Διαιτολόγιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με σπουδές στη Διατροφή και Κλινική Διαιτολογία, αλλά και πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως Διαιτολόγος πριν την εκλογή της στο ΤΕΙ. Τα ερευνητικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα της κας Μαρκάκη εστιάζονται στην εκτίμηση θρέψης ασθενών υψηλού κινδύνου, στη διάδοση της Κρητικής Δίαιτας στα πλαίσια της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και στην εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση.

Η κα Καλλιόπη Γκούσκου είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν στις γενωμικές και μεταγενωμικές τεχνολογίες, Παράλληλα δίδαξε για πολλά έτη στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. Ίδρυσε την Εμβιοδιαγνωστική  στην προσπάθειά της να διασυνδέσει την επιστημονική έρευνα με την αγορά εργασίας με τρόπο χρήσιμο και παραγωγικό, αρχικά στον τομέα της διατροφής.

Ο κ. Αριστείδης Ηλιόπουλος είναι Τακτικός Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης Έχει σημαντικό επιστημονικό έργο σε θέματα φλεγμονής και καρκίνου για το όποια έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή ένωση χρηματοδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Τα τελευταία χρονιά το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην αλληλεπίδραση του μικροβιώματος, γενετικών παραγόντων και διατροφής στη λειτουργία του εντέρου.

Ο κ. Αχιλλέας Γραβάνης είναι Τακτικός Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Κρήτης και Ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ). Έχει σημαντικό επιστημονικό έργο σε θέματα Φαρμακολογίας και Φαρμακογενετικής για το όποιο έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνή περιοδικά.

Η κα Μαρία Γιαννακάκη αποφοίτησε από τη Νομική Σχόλη του Πανεπιστήμιου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στο MONTPELLIER I – FRANCE αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στο Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το Δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και υπήρξε εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα προσωπικών δεδομένων, ιατρικού απορρήτου και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας, βιοηθικής και δικαίου προστασίας καταναλωτών.

Το σεμινάριο «Εξατομικευμένη Διατροφή. Μεταφράζοντας τη Διατροφογενετική / Διατροφογενωμική Έρευνα σε Κατευθυντήριες Οδηγίες Διατροφής»  θα διεξαχθεί σε 2 θεωρητικές ενότητες των έξι ωρών  και 2 πρακτικές των 4 ωρών η κάθε μία. Τα δίδακτρα αντιστοιχούν στην παρακολούθηση και των 4 ενοτήτων. Βεβαίωση συμμετοχής θα δίνεται για την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων συνολικά.

Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής.

(β) Σημειώσεις των εισηγήσεων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 22/02/2016 έως 16/03/2016. Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί κατά περίπτωση, να διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη.

Την αίτηση θα τη βρείτε στο σύνδεσμο Προκηρύξεις Προγραμμάτων του ιστότοπουwww.diaviou.teicrete.gr.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο Ηράκλειο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθησή του από εργαζόμενους, θα πραγματοποιηθεί σε δύο Σαββατοκύριακα.
Επίσης για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν εξ' αποστάσεως (σε όλη την Ελλάδα) θα δοθεί με τεχνολογία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (χωρίς χρήση είδκού λογισμικού από τον εκπαιδευόμενο).

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των  120 ευρώ και περιλαμβάνει τα μαθήματα, την πρακτική εξάσκηση/εφαρμογή σε πραγματικά περιστατικά καθώς και το έντυπο υλικό με σημειώσεις.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 22/02/2016 έως 16/03/2016

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνο επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, κ. Παττακού Ιωάννα (email:info@diaviou.teicrete.gr), τηλέφωνο επικοινωνίας 2810379177 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:00 – 15:00 και μετά τις 15:00 στο τηλ 6932465385.

Ο Διευθυντής της Σχολής                                            Η Επιστημονικά Υπεύθυνη                                                         

Εμμ. Δρακάκης, Καθηγητής                               Μαρκάκη Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ενότητες

Νέα