Σεμινάριο επικαιροποίησης γνώσεων για Κοινωνικούς Λειτουργούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Διάρκεια
30 διδακτικές ώρες

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Σεμινάριο επικαιροποίησης γνώσεων για Κοινωνικούς Λειτουργούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας» από 06/11/2017 έως 04/12/2017. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 30 διδακτικές ώρες σε διάστημα 5 εβδομάδων.

Αντικείμενο Σεμιναρίου

Η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των Κοινωνικών Λειτουργών, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα σύγχρονα, περίπλοκα και επιτεινόμενα από την κοινωνική και οικονομική κρίση ψυχοκοινωνικά προβλήματα των εξυπηρετούμενων που αντιμετωπίζουν στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Συγκεκριμένοι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  1. η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εμβάθυνση των εκπαιδευομένων σε σύγχρονα ζητήματα της Κοινωνικής Εργασίας και
  2. η παροχή σύγχρονων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και μεθοδολογικά άρτιων εργαλείων,  δεξιοτήτων και τεχνικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων ζητημάτων που άπτονται στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας, ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης.

Οφέλη: Η επικαιροποίηση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των Κοινωνικών Λειτουργών θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη αναγνώριση και αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων προβλημάτων εξαιτίας των σύγχρονων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών, καθώς και στην υιοθέτηση νέων τεχνικών και μέσων για πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική αντιμετώπιση ήδη γνωστών προβλημάτων.

Ποιους Αφορά

Απευθύνεται σε απόφοιτους:

  • Κοινωνικής Εργασίας  που υπηρετούν σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
  • Κοινωνικής Εργασίας  Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ή ισότιμου Τμήματος της αλλοδαπής
  • Επαγγελμάτων υγείας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που υπηρετούν σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Αναλυτική Προκήρυξη Σεμιναρίου

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του Σεμιναρίου.

Στο σεμινάριο θα διδάξουν μέλη ΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης που διαθέτουν διδακτορικούς τίτλους σπουδών και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 

Ενότητες: Το σεμινάριο αποτελείται από πέντε (5) θεματικές ενότητες έξι (6) ωρών η καθεμία. Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

  1. Μοντέλα παρέμβασης στην ΚΕ με άτομα και οικογένειες
  2. Διάγνωση και διαχείριση προβλημάτων ψυχικής υγείας στις δομές κοινωνικής φροντίδας
  3. Έρευνα, εκτίμηση αναγκών και προαγωγή της υγείας στην κοινότητα
  4. Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσωπική ενδυνάμωση
  5. Κοινωνικές δομές και δίκτυα φροντίδας σε περίοδο κρίσης

Αιτήσεις και Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 80 περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εβδομαδιαίων συναντήσεων/ διαλέξεων, τη βιβλιογραφία, το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (π.χ. διαλέξεις σε power point) που θα δοθεί και τη βεβαίωση συμμετοχής. Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης – ειδικών τιμολογίων (10% σε ομάδες 5 ατόμων, πολύτεκνους, ανέργους κ.άλ.).  Υπάρχει η δυνατότητα  πρόσβασης σε πλατφόρμα όπου θα συγκεντρωθεί επιπλέον βιβλιογραφία και οπτικοακουστικό υλικό ανά θεματική ενότητα που θα διδαχθεί. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και ορίζεται στα 20€ εφάπαξ. Η πλατφόρμα θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας στο σεμινάριο θα πρέπει να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας στο τραπεζικό λογαριασμό (online η σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα):

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 54052975
ΙΒΑΝ: GR 8501102050000020554052975

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 01/05/2017 έως και 20/10/2017. Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

 

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου
Μοντέλα παρέμβασης στην ΚΕ με άτομα και οικογένειες
Διάγνωση και διαχείριση προβλημάτων ψυχικής υγείας στις δομές κοινωνικής φροντίδας
Έρευνα, εκτίμηση αναγκών και προαγωγή της υγείας στην κοινότητα
Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσωπική ενδυνάμωση
Κοινωνικές δομές και δίκτυα φροντίδας σε περίοδο κρίσης
Ενότητες

Νέα