Με μεγάλη επιτυχία το Σεμινάριο για την Εξατομικευμένη Διατροφή

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης ολοκλήρωσε με επιτυχία πρακτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εξατομικευμένη Διατροφή. Μεταφράζοντας τη Διατροφογενετική / Διατροφογενωμική Έρευνα σε Κατευθυντήριες Οδηγίες Διατροφής» τα Σαββατοκύριακα: 10-11 Δεκεμβρίου & 17-18 Δεκεμβρίου 2016.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν κυρίως σε διαιτολόγους, αλλά και άλλους επιστήμονες υγείας που ασχολούνται με θέματα διατροφής και επιθυμούν να παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική (π.χ. ιατροί, νοσηλευτές, καθηγητές φυσικής αγωγής). Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα Διατροφογενετικής / Διατροφογενωμικής / Φαρμακογενωμικής και πως αυτές επιδρούν και μεταβάλλουν την καθημερινή πρακτική διατροφικής ή/και ιατρικής καθοδήγησης, παράλληλα με παραδείγματα πραγματικών περιστατικών. Παρουσιάστηκαν επίσης τρόποι αξιοποίησης της γενετικής πληροφορίας από τον επαγγελματία υγείας, τα βιοηθικά θέματα που προκύπτουν, καθώς και το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση γενετικού υλικού αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα.

Επισημαίνονται τρία χαρακτηριστικά που συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία του προγράμματος:

  • Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες υψηλού κύρους με πολυετή έρευνα και εμπειρία στο αντικείμενο τους (Φραγκιαδάκης Α. Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης, Μαρκάκη Αναστασία, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης, Γραβάνης Αχιλλέας, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μίου Κρήτης, Ηλιόπουλος Άρης, Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Κρήτης, Γκούσκου Καλλιόπη, Δρ. Μοριακή Βιολόγος, Υπεύθυνη Εμβιοδιαγνωστικής, Γιαννακάκη Μαρία, Δικηγόρος, D.E.A., Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ)
  • Δόθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος και εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας για όσους το επιθυμούσαν ή δεν μπορούσαν να παραβρεθούν στην αίθουσα σεμιναρίων του ΤΕΙ Κρήτης.
  • Περιείχε και πρακτικό μέρος, δηλαδή εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση (2 εξάωρα) παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν πραγματικά περιστατικά (2 τετράωρα) γονιδιακής ανάλυσης και της διατροφικής τους παρέμβασης.

Λόγω του ότι καλύφθηκε ο στόχος του αριθμού των συμμετεχόντων, και επιπλέον μετά το πέρας του σεμιναρίου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από σημαντικό αριθμό επιστημόνων να παρακολουθήσουν αντίστοιχο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το σεμινάριο θα επαναληφθεί με αντίστοιχη δομή και με νέα πρακτικά παραδείγματα το συντομότερο δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονική υπεύθυνη του σεμιναρίου Μαρκάκη Αναστασία (markakin@hotmail.com).

Ημερομηνία: 
22/12/2016