ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗ Σ.Ε.Υ.Π.

Πληροφορίες για τη θέση  αμοιβόμενου φοιτητή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας καθώς και για τα κριτήρια επιλογής μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε  και να συμπληρώσετε την αίτηση που απαιτείται  να καταθέσετε στη Γραμματεία της Σχολής (σχετικό συνημμένο αρχείο).

Ημερομηνία: 
24/05/2018