Ανακοίνωση ένταξης Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

Ανακοινώνεται ότι, όπως είναι γνωστό, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 104/2013 (ΦΕΚ 137/τ. Α/05-06-2013), το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης θα λειτουργήσει, με την υφιστάμενη μορφή του, μέχρι τις 31-10-2018. Στη συνέχεια καταργείται.

 Μετά την κατάργηση του Τμήματος, οι φοιτητές και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων, εντάσσονται κατ’ επιλογήν είτε:  
1. στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο  2. είτε στο Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα τα Χανιά 
με πράξη του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το αργότερο μέχρι 31-10-2018. 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Ημερομηνία: 
24/09/2018