Πρακτική Άσκηση στο Κ.Ε.Δ.Δ.του ΤΕΙ Κρήτης

 Ενημερώνονται οι φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ)

ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 1 ΘΕΣΗ στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη  τον Νοέμβριο.

Πληροφορίες:

Κ.Ε.Δ.Δ

Τηλ. 2810379800

Ημερομηνία: 
09/10/2018