ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους Φοιτητές/τριες ότι πρόκειται να προσλάβει (1) Φοιτητή/τρια με αμοιβή για το διάστημα από 15.01.2019 έως 31.7.2019.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. από 10-01-2019 ημέρα Πέμπτη  μέχρι και 15-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρες 12:00 -  14:00 π .μ.

Ημερομηνία: 
10/01/2019