Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της ΣΤΕΤΕΓ από εγκρίσεως έως 28-06-2019

Στα συνημμένα θα βρείτε:

  • ​Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της ΣΤΕΤΕΓ από εγκρίσεως έως 28-06-2019.
  • Υπόδειγμα αίτησης
Ημερομηνία: 
14/01/2019