Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10637/06.12.2018 22/01/2019
Ορθή επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας της ΣΔΟ 21/01/2019
Ορθή επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης της ΣΔΟ 21/01/2019
Ορθή επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας της ΣΔΟ. 21/01/2019
Ορθή επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας της ΣΕΥΠ 21/01/2019
Ορθή επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης και Διαχείρισης Νοσημάτων της ΣΕΥΠ 21/01/2019
Ορθή Επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής της ΣΕΥΠ 21/01/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις αμειβόμενων φοιτητών 17/01/2019
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης της ΣΔΟ 17/01/2019
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας της ΣΔΟ. 17/01/2019

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις