Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις αμειβόμενων φοιτητών (ΣΤΕΦ) 11/01/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019 10/01/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019 10/01/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 8102/05.10.2018 09/01/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 8496/16.10.2018 09/01/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 8910/26.10.2018 09/01/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.10081/22.11.2018 08/01/2019
Προκηρύξεις για εκλογή διευθυντών σε εργαστήρια της Σχολής 05/01/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9393/05.11.2018 21/12/2018
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8203/09.10.2018 19/12/2018

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις