Ανακοινώσεις για Φοιτητές

Σας ενημερώνουμε για την από πλευράς αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας
παρακάτω δια ηλεκτρονικού μηνύματος είδηση και την ανάγκη Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αμειβόμενους φοιτητές στο Γυμναστήριο του ΤΕΙ Κρήτης

Η  Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τ.Ε.Ι. Κρήτης  προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις για απασχόληση φοιτητών με αμοιβή

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους φοιτητές για απασχόληση με αμοιβή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ότι  σύμφωνα με την με αριθμ.  237/ Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας αναζητά φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής  για πρακτική άσκηση στα εργαστήρια Η/Υ της Σχολής Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις αμειβόμενων φοιτητών Ακαδ. Έτους 2014-2015

Στο Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης και στη Βιβλιοθήκη πρόκειται να απασχοληθούν με αμοιβή εννέα (9) φοιτητές της Σχολής Σ.Τ.ΕΦ.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κάνει γνωστό στους φοιτητές της Σ.Τ.ΕΦ.

Στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, πρόκειται να απασχοληθούν με αμοιβή τέσσερεις (4) φοιτητές της Σχολής στο Γραφείο Εκτυπώσεων (ολοήμερη Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση

Διαγραφές φοιτητών που συμπλήρωσαν τη μέγιστη διάρκεια σπουδών σύμφωνα με το Ν.4009/2011

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις για απασχόληση φοιτητών με αμοιβή.

Κατάθεση δικαιολογητικών από:

Τρίτη15/07/14 έως Δευτέρα 21/07/14 και από ώρα 10.00π.μ έως 12.00μ.μ

Στο ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία με το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλαδος (ΙΚΥ) και του Γερμανικού κράτους (DAAD) και το πανεπιστήμιο «Regensburg» Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες