ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επισκοπήσεις (surveys) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2019. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5200/22.04.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
22/04/2019 - 10/05/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επισκοπήσεις (surveys) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2019 (κωδ. έργου: 80677), Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5200/22.04.2019.

Συνημμένο: 
5200_22-04-2019_prosklisi_surveys_2019_ergasias_orthi_Ω85Λ4691Ο3-3ΩΒ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: