Ερευνητικό Σεμινάριο

Το εαρινό εξάμηνο 2010 η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ξεκίνησε ένα γενικό Ερευνητικό Σεμινάριο στις περιοχές της Διοίκησης, της Λογιστικής, της Οικονομικής, της Χρηματοοικονομικής, του Marketing και του Τουρισμού. Παρουσιάσεις θα γίνονται τόσο από μέλη ΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος όσο και από εξωτερικούς ερευνητές και θα είναι ανοιχτές στο κοινό. Ερευνητές που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν κάποια εργασία τους παρακαλούνται να την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε ένα από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Οι εργασίες που θα παρουσιάζονται στο σεμινάριο θα περιλαμβάνονται στη Σειρά Ερευνητικών Εργασιών της Σχολής και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σεμιναρίου με τη συγκατάθεση των ερευνητών. Κατά περίσταση, θα προσκαλούνται, με έξοδα της Σχολής, διακεκριμένοι ερευνητές για να παρουσιάσουν κάποια εργασία τους.

Επιστημονική Επιτροπή (2014-2016): Αλέξανδρος Αποστολάκης, Επίκουρος Καθηγητής (aapostolakis@staff.teicrete.gr) / Στυλιανός Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (spap@staff.teicrete.gr) / Χρήστος Φλώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής (cfloros@staff.teicrete.gr) / ο Διευθυντής ΣΔΟ (ex officio).